4.010 gösterim
5,64 viral puan

"Evrenin" En Büyük Enerji Ve Madencilik Şirketini Kurma Yolunda

Emre Özerginli,kurucusu olduğu Moon Star Luminary Sci&Tech Corp. ile yaptığı yatırımlarla projelerini tüm Dünya'ya duyuran ve aynı zamanda 500 Milyon $ üzerinde olan servetiyle en genç girişimciler arasında yer alan adamı Emre Özerginli.
Gülten 05.04.2015 saat 16:14
 1. Emre Özerginli,kurucusu olduğu Moon Star Luminary Sci&Tech Corp. ile yaptığı yatırımlarla projelerini tüm Dünya'ya duyuran ve aynı zamanda 500 Milyon $üzerinde olan servetiyle en genç girişimciler arasında yer alan adamı Emre Özerginli'ye geçtiğimiz aylarda TİME (A.B.D)'da yayınlanan kutsal kitaplar ile ilgili kısa makalesi ile ilgili çok merak uyandıran makale ile ilgili sorumuzu sorduk.

  "Yönetim kurulu başkanlığını yapmış olduğum Moon Star Luminany Sci&Tech Corp. olarak, tüm evreni kapsayan yatırımların sahibiyiz.Bu yatırımları insanlığı, medeniyetimizi uzayın , evrenin en uzak noktalarına kadar taşımak istiyoruz.Bunu gerçekleştirmek için laboratuvar bilgilerinin dışında akla gelebilecek her türlü bilgilerden yararlanmaya çalışıyoruz.Kutsal kitaplarda dahil;Kitab-ı Mukaddes, Kuran-ı Kerim, Kadim Hint Öğretileri(Veda'lar)dan, en eski el yazmalarına, Sümer medeniyetine ait kil tabletlerine kadar araştırmalarda bulunuyoruz.

  Özellikle Tevrat ve Kuran' Kerim üzerinde yaptığımız araştırmalar, yatırımlarımızla ilgili apaçık bilgiler barındırmakta.Olayın ilginç yanı Kuran'ı Kerim'deki bu bilgiler 635 yılından günümüze, Tevrat'ın ise kendi döneminden bugüne geldiği zaman diliminde bu bilgilerin nasıl elde edildiği aklımıza takılan sorular arasında.Kutsal kitaplardaki, özellikle Tevrat,İnciller ve Kuran'ı Kerim'in Tanrı katından indirildiği dışında herhangi bir olasılığı düşünmüyoruz.

  Uydumuz olan Ay ve diğer gezegenler ve çeşitli astreoidlere ait rezervleri ve enerji kaynakları, alternatif enerji kaynakları da dahil Kuran'ı Kerim de "rızık" olarak çeşitli ayetlerde belirttiğini gördük.İnsanlığı, medeniyetimizi,
  evrenin en uzak noktalarına taşımak için adeta yol gösteriyor ve bunun Dünya dışı rezervler sayesinde ekonomik koşulları oluşturarak başarılabileceği özellikle belirttiği aşikar.Şirketimizin bu yönde yatırımlarımızın bulunması kutsal kitapların bu bilgiler ile desteklemesi "Evrenin en büyük ve gelişmiş enerji ve madencilik şirketini kurma çabasındayız.Tabiiki bu çalışmalarımızı serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde gerçekleştireceğiz.Tabii olarak daha önce de belittiğim gibi şirketimizin hedeflerini gerçekleştirebilmesi için 1 Trilyon $ değerine ulaşmak.Kısa sürede büyük başarılara sahip olduk bu değere de mutlaka ulaşacağız.Bu değer de bizi en gelişmiş ve en büyük hale getirecek ve şirketimizin bir bölümünü halka arz ve New York Menkul Kıymetler Borsası ( Wall Street) başta olmak üzere diğer serbest piyayasa kuruluşlarında işlem görmesini sağlayacağız.Halka arz ile Dünya vatandaşlarının şirketimizin politikası çerçevesinde söz sahibi olmasını isteriz. Belirtmiş olduğum gibi kutsal kitaplarda de bu tür bilgiler mevcut.Makalemde söz etmiş olduğum Kutsal kitaplardan, Kuran-ı Kerim'den vereceğim örneklerden daha iyi anlaşılacaktır.

  "Gökte rızkınız ve size vaad olunan şeyler vardır."
  Zariyat, 22

  "Henüz elde edemediğiniz, fakat Allah'ın, ilmiyle kuşattığı başka kazançlar da vardır. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir."
  Fetih, 21

  "Eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rableri tarafından kendilerine indirileni Kur'an'ı gereğince uygulasalardı üstlerinden ve ayaklarının altından bol bol rızık yiyeceklerdi."
  MAİDE, 66

  "Eğer, o memleketlerin halkları iman etseler ve Allah'a karşı gelmekten sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereketlerin kapılarını açardık."
  Araf, 96

  "De ki: "Göklerde ve yerde neler var, bir baksanıza." Fakat âyetler ve uyarılar inanmayan bir topluma hiçbir fayda sağlamaz."
  Yunus, 101

  "De ki: "Sizi gökten ve yerden kim rızıklandırıyor?"
  Yunus, 31

  "De ki: "Size göklerden ve yerden kim rızık verir?"
  Sebe, 24

  "Yoksa, başlangıçta yaratmayı yapan, sonra onu tekrarlayan ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı?"
  Neml, 64

  "O, size âyetlerini gösteren, sizin için gökten bir rızık indirendir."
  Mümin, 13

  "Göklerdeki ve yerdeki her şeyi kendi katından bir nimet olarak sizin hizmetinize verendir."Elbette bunda düşünen bir toplum için deliller vardır.
  Casiye, 13

  "Biz en yakın göğü zinetlerle, yıldızlarla donattık."
  Saffat, 6

  "Andolsun biz en yakın göğü kandillerle donattık."
  Mülk, 5

  "Ey insanlar! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Allah'tan başka size göklerden ve yerden rızık veren bir yaratıcı var mı?"
  Fatır, 3

  "Allah'ı bırakıp da, kendilerine göklerden ve yerden hiçbir rızık sağlayamayan ve buna gücü de yetmeyen şeylere tapıyorlar."
  Nahl, 73

  "Allah, gökleri ve yeri, hak ve hikmete uygun olarak, herkese kazandığının karşılığı verilsin diye yaratmıştır. Onlara zulm edilmez."
  Casiye, 22

  "Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki yanlarına uğrarlar da onlardan yüzlerini çevirerek geçerler."
  Yusuf, 105

  "Ne göklerde ve ne de yerde zerre ağırlığında bir şey bile ondan gizli kalmaz."
  Sebe, 3

  "Gökte ve yerde gâib gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir Kitap’ta (Levh-i Mahfuz’da) olmasın."
  Neml, 75

  "(Ey Muhammed!), De ki: "O kitabı göklerin ve yerin sırrını bilen indirmiştir. Şüphesiz O, bağışlayandır, çok merhamet edendir."
  Furkan, 6

  "Şüphesiz, göklerde ve yerde, inananlar için (Allah'ın varlığını ve birliğini gösteren) nice deliller vardır."
  Casiye, 3

  "Şüphesiz o çok değerli ve sağlam bir kitaptır."
  Fussilet, 41

  "Andolsun, biz elçilerimizi açık mucizelerle gönderdik ve beraberlerinde kitabı ve mizanı (ölçüyü) indirdik ki, insanlar adaleti yerine getirsinler. Kendisinde müthiş bir güç ve insanlar için birçok faydalar bulunan demiri yarattık (ki insanlar ondan yararlansınlar)."
  Hadıd, 25

  "O, dört gün içinde (dört evrede), yeryüzünde yükselen sabit dağlar yarattı, orada bolluk ve bereket meydana getirdi ve orada rızık arayanların ihtiyaçlarına uygun olarak rızıklar takdir etti."
  Fussilet, 10

  -Son vermiş olduğu örnekte çok ilginç bilgiler var.Dağların içerisinde bulunan değerli madenlere ilişkin bilgi mevcut.İşin daha da ilginç yanı Ay'da mevcut olan Platin,Titanyum,Altın,Nikel,Bakır,Demir'in Ural Dağlarında yüksek miktarda bulunması,Türkiye sınırları içerisindeki Batı Toroslarada değerli Boksit yataklarının bulunması,Amanos dağlarından çıkartılan Krom bu bilgileri daha da ilginç konuma getirdi.

  Görüldüğü gibi yukarıdaki ayetlerde bulunan bilgiler zamanına göre çok ilginç gelebilecek bilgiler.Bizimde üzerinde özellikle durmuş olduğumuz zamanda yolculuk ve ölümden sonra tıbbi olarak yeniden yaşama döndürülme konusu da dahil,bütün bilim dallarına ait inanılmaz bilgiler bulunmakta.Sadece Kuran'ı Kerim değil peygamber Muhammed'in sözleri,yaşamı (hadisler),tevrat ve inciller de de benzeri bilgiler mevcut. yatırımlarımız ve hedeflerimiz doğrultusunda bu bilgilerin bizi desteklemesi,yardımda bulunmasından memnunuz.Tanrıya Güveniyoruz."

  Emre bey'i Time(A.B.D) yayınlanan makalesi için kendisini tebrik ediyor,konuyla ilgili zaman ayırıp bilgilendirdiği için teşekkür ediyoruz.
 • Şu an haberi okuyan: 1 kişi var
 • Facebook: 1.072 gösterim
 • Twitter: 20 gösterim

 • Toplam Viral: 1.486 gösterim
 • Toplam Seed: 711 gösterim
 • Toplam Direkt: 1.813 gösterim
 • Viral Puan: 5,64